Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla działania 7.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 7.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia).

Konkurs dla Działania 7.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.1.

Konkurs dla Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 7.2. Zintegrowany system ratownictwa (Konkurs nr 7.2._1)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_4

16 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekty w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa.

Wybrano projekty w ramach konkursu 7.1_1

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia) - konkurs 7.1_1.

Wybrano projekty w ramach konkursu 7.1_2

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 7.1_2 (Działanie 7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia).

Wybrano projekty w ramach konkursu 7.2._1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 7.2._1. (Działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa)
// ]]>