Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkursy dla działań 4.1. i 8.2.

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 4.1. i 8.2.

Konkursy dla działań 2.2.2, 6.3,6.4,8.1.1

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2,6.3,6.4,8.1.1.

Konkursy dla poddziałania 8.1.1.

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla poddziałań:

Konkurs dla działań 2.1, 6.1 i 8.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.1, 6.1 i 8.2.

Konkurs dla Działań 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1, 5.3, 8.2 oraz Poddziałania 3.2.2.

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach Działania 8.2

Zarząd Województwa przyjął uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.2 (Lokalna infrastruktura ochrony środowiska):

Wybrano projekty w ramach Poddziałania 8.1.2

Zarząd Województwa przyjął uchwały o wyborze projektów w ramach poddziałania 8.1.2 (Infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy).

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 8.2._5

Spośród 20 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie wcześniejsze etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów (całkowita wartość projektów: 49 717 638,19 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 27 549 047,58 PLN), 11 umieszczając na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.

Wybrano projekty w ramach konkursu nr 8.1.2._5

Spośród 40 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie wcześniejsze etapy oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 17 projektów (całkowita wartość projektów: 35 838 221,43 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 23 132 430,08 PLN), 18 umieszczając na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu.
// ]]>