Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Poddziałania 8.1.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.2.

Konkurs dla Działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 2.2.2, 6.3, 6.4, 8.1.1.

Konkurs do Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska (Konkurs nr 8.2._5).

Konkurs dla Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_4

16 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekty w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_2

Zarząd Województwa pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WP Osi Priorytetowej 8 działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w ramach konkursu 8.2_2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_1 oraz 8.1.1_3

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 RPO WP (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_1 i 8.1.1_3.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_2

Zarząd Województwa przyjął uchwałe w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_4

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_4.
// ]]>