Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.3

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.

Konkurs dla Działania 9.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.1.

Konkurs dla Działania 9.3

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 9.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 9.2._2)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.1_4

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 9.1 (Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury) - konkurs 9.1_4.

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.1_3

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 9.1 (Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury).

Kolejny konkurs na „Odnowę wsi” w ramach RPO rozstrzygnięty

2 lutego Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach działania "Lokalne inicjatywy obywatelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczył Subregionu Słupskiego obejmującego swoim zasięgiem powiaty: słupski, bytowski i lęborski.

Wybrano projekty w ramach konkursów 9.1._1 i 9.1._2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.1._1 i 9.1._2 (Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury).

Kolejny konkurs na „Odnowę wsi” w ramach RPO rozstrzygnięty

2 lutego Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach działania "Lokalne inicjatywy obywatelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczył Subregionu Słupskiego obejmującego swoim zasięgiem powiaty: słupski, bytowski i lęborski.
// ]]>