Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Ogłoszenia o naborach

Konkurs dla Działania 9.3

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.

Konkurs dla Działania 9.1 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.1.

Konkurs dla Działania 9.3

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3.

Konkurs dla Działań 4.2, 5.5, 9.2 RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działań 4.2, 5.5, 9.2

Konkurs dla Działania 9.2

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania: 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w Subregionie Nadwiślańskim na obszarach powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego (Konkurs nr 9.2._2)

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.2_1

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.2_1 (Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia).

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.2_2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.2_2 (Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia).

Rozstrzygnięto kolejny konkurs na odnowę wsi w ramach RPO

25 maja 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach konkursu 9.3_4 (Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie .

Zmiana uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Subregionu Metropolitalnego dla działania 9.3_4 RPO WP

W związku z odstąpieniem Gminy Stężyca od realizacji projektu pt: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kamienicy Szlacheckiej", Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął w dniu 22 czerwca 2010 r. Uchwałę zmieniającą listę projektów wybranych do realizacji.

Rozstrzygnięcie konkursu 9.3_3 w ramach działania 9.3 RPO WP 2007-2013 dla Subregionu Nadwiślańskiego

W dniu 8 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.3_3 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie RPO WP na lata 2007-2013 dla Subregionu Nadwiślańskiego.
// ]]>