Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa


W dniu 18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1266/4/14, przyjął nową wersję Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013.

Podstawowym zadaniem Przewodnika Beneficjenta jest doprecyzowanie zasad wdrażania RPO WP oraz przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat reguł przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, ich naboru i oceny, podpisywania umów oraz realizacji projektów.

 

Do pobrania:

1. Uchwała nr 1266/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Plik PDF 230 KB

2. Rejestr zmian w Przewodniku Beneficjenta
Plik PDF 470 KB

3. Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 (wersja z 18 grudnia 2014)
Plik PDF 1 MB

4. Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (zał. nr 14, 16)
Plik ZIP 4 MB

5. Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (wytyczne do studiów wykonalności)
Plik ZIP 9 MB

6. Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (wytyczne do studiów wykonalności)
Plik ZIP 10 MB

7. Załączniki do Przewodnika Beneficjenta (bez zał. nr 2, 14, 16)
Plik ZIP 13 MB

 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu

// ]]>