Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Skład Komitetu


SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO „REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007–2013"
 
 1. Mieczysław Struk (Wiesław Byczkowski) – Marszałek Województwa Pomorskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
 2. Ryszard Stachurski (Michał Owczarczak) – Wojewoda Pomorski,
 3. Agnieszka Dawydzik (Radosław Górecki) – przedstawiciel Instytucji Koordynującej RPO (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
 4. Anna Żebrowska (Magdalena Pyjor) – przedstawiciel Instytucji Koordynującej Proces Lizboński w Polsce (Ministerstwo Gospodarki),
 5. Krzysztof Rodzik (Piotr Wójcicki) – przedstawiciel Instytucji Płatniczej – Ministerstwa Finansów
 6. Bożena Sitnik – Pietrzykowska (Marzena Duszyńska) – przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (Pomorski Urząd Wojewódzki),
 7. Joanna Witkowska (Kamila Siwak) – przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),
 8. Mieczysław Paradowski (Cezary Radzikowski) – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 9. Lech Żurek (Adam Śliwicki) – przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego,
 10. Jan Kleinszmidt (Marek Biernacki) – przedstawiciel ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego (Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej),
 11. Aleksander Gappa (Mirosław Czapla) – przedstawiciel powiatów z terenu Województwa Pomorskiego (Konwent Starostów Województwa Pomorskiego),
 12. Sławomir Ziemianowicz – przedstawiciel powiatów z terenu Województwa Pomorskiego (Związek Powiatów Polskich),
 13. Andrzej Wyrzykowski (Tadeusz Biliński) – przedstawiciel gmin z terenu Województwa Pomorskiego (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich),
 14. Andrzej Bojanowski (Marcin Dawidowski) – przedstawiciel gmin z terenu Województwa Pomorskiego (Związek Miast i Gmin Morskich),
 15. Wojciech Szczurek (Wojciech Kozłowski) – przedstawiciel gmin z terenu Województwa Pomorskiego (Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej),
 16. Jacek Karnowski (Michał Banacki) – przedstawiciel gmin z terenu Województwa Pomorskiego (Związek Miast Polskich),
 17. Bernard Lammek (Ewa Weronis) – przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego z terenu Województwa Pomorskiego (Uniwersytet Gdański),
 18. Janusz Moryś (Monika Wiszniewiecka) – przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego z terenu Województwa Pomorskiego (Akademia Medyczna w Gdańsku),
 19. Zbigniew Kowalczyk (Jagna Łobodzińska) – przedstawiciel organizacji pracowników z terenu Województwa Pomorskiego (Region Gdański NSZZ „Solidarność"),
 20. Jan Mionskowski – przedstawiciel organizacji pracowników z terenu Województwa Pomorskiego (Rada OPZZ Województwa Pomorskiego),
 21. Stanisław Taube (Szczepan Kleniewski) – przedstawiciel organizacji pracowników z terenu Województwa Pomorskiego (Forum Związków Zawodowych),
 22. Maciej Dobrzyniecki (Katarzyna Dobrzyniecka) – przedstawiciel organizacji pracodawców z terenu Województwa Pomorskiego (Business Centre Club),
 23. Mirosław Czapiewski (Jolanta Szydłowska) – przedstawiciel organizacji pracodawców z terenu Województwa Pomorskiego (Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość"),
 24. Dariusz Gobis (Marek Choromański) – przedstawiciel organizacji pracodawców z terenu Województwa Pomorskiego (Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw),
 25. Jerzy Koszałka (Lilianna Grosz) – przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu Województwa Pomorskiego (Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie),
 26. Magdalena Skiba (Wojciech Bystry) – przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu Województwa Pomorskiego (Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS),
 27. Romana Aziewicz (Jan Kaźmierczak) – przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu Województwa Pomorskiego (Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „Eureka"),
 28. Łucja Ptaszyńska (Jerzy Komorowski) – przedstawiciel organizacji pozarządowych z terenu Województwa Pomorskiego (Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne),
 29. Danuta Drozd (Agnieszka Wojtach) – przedstawiciel instytucji środowiskowych z terenu Województwa Pomorskiego (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku),
 30. Zbigniew Canowiecki (Andrzej Wantke) – przedstawiciel innych organizacji, mających znaczenie dla rozwoju regionu, ze względu na rodzaj działalności objętej Programem (Pomorska Rada Przedsiębiorczości),
 31. Adam Protasiuk (Grażyna Zielińska) – przedstawiciel innych organizacji, mających znaczenie dla rozwoju regionu, ze względu na rodzaj działalności objętej Programem (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). 
// ]]>