Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Trwałość projektów RPO WP 2007-2013Procedura kontroli trwałości projektów opisana jest we wprowadzonym 30.10.2012 r. Podrozdziale 13.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013.

Wstępnym etapem kontroli jest pisemne wezwanie beneficjentów przez IZ PRO WP do wypełnienia i odesłania Sprawozdania z zachowania trwałości projektu, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 15 do Przewodnika Beneficjenta. IZ RPO WP z zasady wzywa do wypełnienia sprawozdania beneficjentów projektów, które znajdują się w połowie okresu trwałości. Następnie, po uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, typuje się wybrane projekty do kontroli na miejscu na podstawie analizy ryzyka opartej zarówno na danych ze sprawozdań jak i innych czynnikach ryzyka, niezależnych od odpowiedzi udzielonych w sprawozdaniach.

Beneficjenci wezwani do wypełnienia sprawozdania w styczniu 2017 r. zobowiązani są do jego odesłania w terminie do 03.02.2017 r. W razie pytań należy kontaktować się z właściwym opiekunem projektu w Departamencie Programów Regionalnych.

Wzór sprawozdania z zachowania trwałości projektu dostępny jest w postaci zamieszczonego poniżej edytowalnego formularza. W celu wypełnienia sprawozdania należy posługiwać się wyłącznie formularzem edytowalnym. Podczas analizy trwałości pomocniczo można posłużyć się dokumentem o charakterze niewiążącym wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich" z marca 2012 roku.

 

Załączniki:

 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
view szablon artykułu
// ]]>