Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Uszczegółowienie RPO WP 2007-2013


Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął  25 sierpnia 2016 roku. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zadaniem URPO jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat zasad wdrażania poszczególnych osi priorytetowych oraz systemu wyboru i oceny projektów, stanowiąc kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach RPO WP.

Przedstawione Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji RPO WP.

Późniejsze zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzane do dokumentu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej RPO WP bądź na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Komitetu Monitorującego RPO WP.Do pobrania:

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 25 sierpnia 2016 r.)
Plik PDF


2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 855/166/16)
Plik PDF


3. Uchwała nr 855/166/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF


4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 855/166/16)
Plik PDFPoprzednie wersje:


z dnia 21 lipca 2016 r.

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 lipca 2016 r.)
Plik PDF

2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 770/159/16)
Plik PDF


3. Uchwała nr 770/159/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF


4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 770/159/16)
Plik PDF


z dnia 24 maja 2016 r.

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 24 maja 2016 r.)
Plik PDF


2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 507/144/16)
Plik PDF


3. Uchwała nr 507/144/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF


4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 507/144/16)
Plik PDF

 

z dnia 10 grudnia 2015 r.

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 10 grudnia 2015 r.)
Plik PDF


2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 1240/98/15)
Plik PDF


3. Uchwała nr 1240/98/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF


4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 1240/98/15)
Plik PDF


z dnia 23 kwietnia 2015 r.

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.)
Plik PDF 6 MB

2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 364/35/15)
Plik PDF 348 KB


3. Uchwała nr 364/35/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF 226 KB

4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 364/35/15)
Plik PDF 214 KB

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu  lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu
// ]]>