Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_4

16 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekty w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.2_2

Zarząd Województwa pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WP Osi Priorytetowej 8 działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w ramach konkursu 8.2_2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_1 oraz 8.1.1_3

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 RPO WP (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_1 i 8.1.1_3.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_2

Zarząd Województwa przyjął uchwałe w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_2.

Wybrano projekty w ramach konkursu 8.1.1_4

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 (Lokalna infrastruktura drogowa) - konkurs 8.1.1_4.
// ]]>