Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Wyniki naborów

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.1_4

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 9.1 (Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury) - konkurs 9.1_4.

Wybrano projekty w ramach konkursu 9.1_3

Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 9.1 (Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury).

Kolejny konkurs na „Odnowę wsi” w ramach RPO rozstrzygnięty

2 lutego Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach działania "Lokalne inicjatywy obywatelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczył Subregionu Słupskiego obejmującego swoim zasięgiem powiaty: słupski, bytowski i lęborski.

Wybrano projekty w ramach konkursów 9.1._1 i 9.1._2

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 9.1._1 i 9.1._2 (Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury).

Kolejny konkurs na „Odnowę wsi” w ramach RPO rozstrzygnięty

2 lutego Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do realizacji projekty w ramach działania "Lokalne inicjatywy obywatelskie" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczył Subregionu Słupskiego obejmującego swoim zasięgiem powiaty: słupski, bytowski i lęborski.
// ]]>